BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLERİ

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLERİ

Firmalar yapmış oldukları adres değişikliklerini vakit kaybetmeden bağlı bulundukları Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirmek suretiyle tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Ancak firmalar; tescilli adreslerinin, kendi isteği dışında bağlı olduğu belediyelerce imar, parselasyon çalışmaları gibi vs. uygulamalar ile adres kayıt sistemi düzenlemeleri sonucu gerçekleşen adres değişiklikleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu durumla karşı karşıya gelen firmalar adres değişikliğini, adreslerinin bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlıklarından alacağı yazı ile kanıtlamak suretiyle değişen adresini bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve ilan ettirmelidir.

Belediye Başkanlıklarından alınacak yazılarda firmanın değişmeden önceki tescilli adresi ile değişen yani yeni adresi yer almalı ayrıca yazının ilgili firmaya hitaben yazılmış olması gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu resen adres değişikliğine ait tescil talebinde MERSİS girişi ticaret sicili müdürlüklerince yapılmaktadır.