HUZUR HAKKI TESCİL VE İLAN ETTİRİLİR Mİ?

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

HUZUR HAKKI TESCİL VE İLAN ETTİRİLİR Mİ?

Günümüzde şirketlerin geneli aile şirketi veya tek pay sahipli şirket olması gibi sebeplerden dolayı şirketlerin kasası, şirket ortakları  ya da yöneticilerince kendi şahsi kasası gibi kullanılma durumu yaşanmaktadır. Oysaki şirketler ayrı bir kişi (tüzel) kişiliktir. Diğer taraftan bakıldığında bu kişiler hayatını idame ettirebilmeleri ve kişisel mali ihtiyaçlarını temin etmeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları başlıklı 394’üncü maddesi “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir” şeklinde düzenlenmektedir.

Yani anonim şirketlerin şirket ortağı veya ortak dışı yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerin şirket ortağı veya ortak dışı müdürleri şirketten sağladıkları maddi unsurlar; huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve kar payı ödemesi olabilir.

Şirketlerin yönetim organlarında görevli kişilere ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının ödenmesi ve ödenecek bedelin belirlenmesi Genel Kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasındadır.

Diğer taraftan 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı resmi gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ekindeki örneğe uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan ve tescil ve ilana tabi olan genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergeye göre olağan genel kurulların gündeminde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi gündemde bulunması  zorunlu konular arasındadır.

Sonuç olarak olağan genel kurul toplantıların gündeminde bulunması zorunlu olan, anonim şirketlerde şirket ortağı veya ortak dışı yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketlerde şirket ortağı veya ortak dışı müdürlere huzur hakkı ödenmesi hususu ile ne kadar ödeme yapılacağı hususu genel kurulun onayına tabidir.

Huzur hakkı ödemesinin onayı ile ödenecek bedelin belirlenmesinin tescil ve ilan edilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.