LİMİTED ŞİRKETLERDE OY VERME!

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE OY VERME!

“Müdürler Kurulunun Karar Almaları ile Genel Kurulun Toplantı ve Karar Nisabları”

Limited Şirketlerin Müdürlerin karar almaları ile genel kurullarında olması gereken toplantı ve karar alma nisabları Türk Ticaret Kanununda düzenlendiği şekliyle açıklanmıştır.

Bilindiği üzere bir limited şirkette birden fazla müdür olması halinde bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

Birden fazla müdürün bulunduğu limited şirketlerde müdürler kurulu kararlarını çoğunlukla alırlar. Oylarda eşitlik halinde ise müdürler kurulu başkanının oyu üstün sayılır.

Genel kurul toplantı ve karar alma nisapları yönünden ise kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dahil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. [TTK Md. 620]