LİMİTED ŞİRKET İLE KOOPERATİF KURULUŞU ARTIK TEK ADRESTE

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

LİMİTED ŞİRKET İLE KOOPERATİF KURULUŞU ARTIK TEK ADRESTE

10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile Türk Ticaret Kanununda yapılan bazı değişiklikler ile LİMİTED ŞİRKET İLE KOOPERATİF KURULUŞLARI artık tek adreste “TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE” tamamlanacak.

 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞLARI;

1)   İmza beyanı Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle hazırlanacak.

2) Şirketin kuruluş tescilinde şirket sözleşmesi 15 Mart 2018 itibariyle Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylanacaktır.

3) Şirketin kuruluş tescilinde şirket defterlerin (Yevmiye, Kebir, Envanter, Pay defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Müdürler Kurulu Karar Defteri) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylanacaktır.

4) Şirketin kuruluş tescilinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilinden önce ödenmesi şartı kalkmıştır.

 

KOOPERATİF KURULUŞLARI;

1)  İmza beyanı Ticaret Sicili Müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle hazırlanacak

2) Kooperatiflerin kuruluş tescilinde şirket sözleşmesi 15 Mart 2018 itibariyle Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylanacaktır.

3) Kooperatiflerin kuruluş tescilinde şirket defterlerin (Yevmiye, Kebir, Envanter, Pay defteri, Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri) Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce onaylanacaktır.

 

DİĞER HUSUSLAR;

İmza beyannamesinin kuruluş başvurusunun yapıldığı Ticaret Sicili Müdürlüğünden başka bir Müdürlükte düzenlenerek onaylanabilecektir.

 

Kooperatif yönetim kurulu, kooperatifi temsile yetkili kılınan kimselerin isimlerini ve imzalarını ticaret siciline bildirir ve bu yetkiye dayanak olan kararları ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personele tasdik ettirilmelidir.