ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ

Onay Makamı,  Süre, İçerik, Tescil

Girişimcilerin şirket kurmaya karar vermeleri üzerine öncelikle kurulacak şirket türü belirlemeleri ve kurulacak şirket türüne göre şirket sözleşmesi hazırlamaları gerekmektedir.

Ülkemizde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerdir. Kollektif ile komandit şirket şahıs, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir.

Şirket kuruluşları kural olarak öncelikle Ticaret Sicili Müdürlüğü’nce tescil edilmeli ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi gerekir. Diğer bir deyişle şirketin kuruluşu ve varlığı Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle mümkün olmaktadır.

Şirket kuruluş aşamasında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden giriş yapılmak suretiyle hazırlanan; şirket sözleşmesi noter veya 06 Aralık 2016 tarihli Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ uyarınca ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanması gerekir.

Şirket sözleşmesi; şirket kuruluş başvurularında Ticaret Sicili Müdürlüğüne ibraz edilmesi gereken belgeler arasındadır.

Ticaret sicili müdürlüklerine yapılacakları şirket başvurularında; şirket kuruluş başvurusunda Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde bakanlık izninin alınmasını, diğer anonim şirketlerde ve limited şirketlerde kurucuların tamamının şirket sözleşmesinde yer alan imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılmalıdır.

Ticaret Sicili müdürlüklerinde imzalanan şirket sözleşmelerin onay tarihinden itibaren üç ay içinde şirket kuruluş tescili başvurusu yapılabilir. Üç aylık süre geçmesi halinde yapılan kuruluş başvurularda, ticaret sicili müdürlüklerince sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları üzerine şirket kuruluş tescili talebi kabul edilir.

Türk Ticaret Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde kollektif ve komandit şirketler için konuya ilişkin bir süre tanımlaması bulunmamaktadır.

Şirket sözleşmelerinin içeriğinde olması zorunlu ve tescile tabi hususlar aşağıdaki ifade edildiği gibidir.

Limited Şirket

Şirketin ticaret unvanı

Şirketin merkezinin bulunduğu yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları

Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Kollektif Şirket

Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları

Şirketin kollektif olduğu

Şirketin ticaret unvanı

Şirketin merkezi

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu
Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri

Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, Şirketi temsile yetkili kimselerin yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları

Komandit Şirket

Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları

Şirketin ticaret unvanı

Şirketin merkezi

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu

Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri

Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, Şirketi temsile yetkili kimselerin yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları