YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TEMSİLCİ / VEKİL İLE KATILAMAMA!

Ticaret Sicil Portalı
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HERŞEY

ZÜLKÜF DEMİR - S.M.MALİ MÜŞAVİR / BAĞIMSIZ DENETÇİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TEMSİLCİ / VEKİL İLE KATILAMAMA !

Anonim şirketlerde; kuruluşta esas sözleşmeyle atanan ya da kurulu bir anonim şirketin genel kurulu tarafından seçilen bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. 

Seçilen yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kuruluna Bir tüzel kişi üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından  belirlenen, sadece bir gerçek  kişi de tescil ve ilan olunur.

 Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları, unvanları, yerleşme yerleri ve vatandaşlıklarının tescili zorunludur.

Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı, kaç yıllığına seçileceği, esas sözleşmede bulunması gereken hükümler arasındadır. Diğer taraftan esas sözleşmede, yönetim kurulunun toplanma zamanı ve karar alma gibi konulara ilişkin ağırlaştırıcı hükümlere yer verilebilir.

Yönetim Kurulu esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Yönetim kurulu üyeleri toplantıda birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Ayrıca yönetim kurulunda tüzel kişi bulunması halinde bu tüzel kişi adına sadece, tescil edilmiş gerçek kişi toplantılara katılabilir, bu gerçek kişi de toplantıya vekil aracılığıyla katılamaz.