Blog

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE İSTEMİN İNCELENMESİ

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE İSTEMİN İNCELENMESİ

Gerek yeni kuruluş şeklinde bir işletme açılışı olsun gerekse hali hazırda var olan bir işletmenin tescil edilmiş bir hu...

Devamı
LİMİTED ŞİRKET İLE KOOPERATİF KURULUŞU ARTIK TEK ADRESTE

LİMİTED ŞİRKET İLE KOOPERATİF KURULUŞU ARTIK TEK ADRESTE

10 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA D...

Devamı
BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLERİ

BELEDİYE TARAFINDAN YAPILAN ADRES DEĞİŞİKLERİ

Firmalar yapmış oldukları adres değişikliklerini vakit kaybetmeden bağlı bulundukları Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirme...

Devamı
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TEMSİLCİ / VEKİL İLE KATILAMAMA!

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA TEMSİLCİ / VEKİL İLE KATILAMAMA!

Anonim şirketlerde; kuruluşta esas sözleşmeyle atanan ya da kurulu bir anonim şirketin genel kurulu tarafından seçilen b...

Devamı
TESCİLE DAVET VE CEZA

TESCİLE DAVET VE CEZA

Ticari hayatta gerçek ve tüzel kişi tacirler işletmelerine ilişkin tescile tabi olgular ve değişiklikleri Türk Ticaret K...

Devamı
LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALABİLMESİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KARARI ALABİLMESİ

Limited şirketlerde, şirketin adresi genel kurulun dışında şirketin yönetim organı olan müdür veya müdürler kurulu karar...

Devamı
GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE

Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değiştirilmesi genel kurulun devredileme...

Devamı
ANONİM ŞİRKETLERİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

ANONİM ŞİRKETLERİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARI

Anonim şirketler, faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde olağan Genel Kurul toplantılarını yapmalıdır. Konuya il...

Devamı
HUZUR HAKKI TESCİL VE İLAN ETTİRİLİR Mİ?

HUZUR HAKKI TESCİL VE İLAN ETTİRİLİR Mİ?

Günümüzde şirketlerin geneli aile şirketi veya tek pay sahipli şirket olması gibi sebeplerden dolayı şirketlerin kasası,...

Devamı
REKABET KURUMU ÖDEMELERİ ODALARCA TAHSİL EDİLECEK

REKABET KURUMU ÖDEMELERİ ODALARCA TAHSİL EDİLECEK

Kuruluş ve sermaye artırımında rekabet kurumuna yapılacak ödemeler odalar tarafından tahsil edilmeye başlanılacaktır. Ko...

Devamı
ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİ

Girişimcilerin şirket kurmaya karar vermeleri üzerine öncelikle kurulacak şirket türü belirlemeleri ve kurulacak şirket ...

Devamı
TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE İSTEMİN İNCELENMESİ

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU VE İSTEMİN İNCELENMESİ

Gerek yeni kuruluş şeklinde bir işletme açılışı olsun gerekse hali hazırda var olan bir işletmenin tescil edilmiş bir hu...

Devamı
LİMİTED ŞİRKETLERDE OY VERME!

LİMİTED ŞİRKETLERDE OY VERME!

“Müdürler Kurulunun Karar Almaları ile Genel Kurulun Toplantı ve Karar Nisabları”...

Devamı