Tür Değiştirme

Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.

Geçerli tür değiştirmeler;

(1) a) Bir sermaye şirketi;

1. Başka türde bir sermaye şirketine

2. Bir kooperatife

b) Bir kollektif şirket;

1. Bir sermaye şirketine

2. Bir kooperatife

3. Bir komandit şirkete

c) Bir komandit şirket;

1. Bir sermaye şirketine

2. Bir kooperatife

3. Bir kollektif şirkete

d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşebilir.


Bize Soru Sorun