ARABULUCULUK

ARABULUCULUK

  1. İhtilafların Arabuluculuk, tahkim ve alternatif uyuşmazlık yolu ile çözümü için, gerek Ülke içinde ve gerekse Ülke dışında merkezler kurmak,
  2. Arabuluculuk, Tahkim ve alternatif uyuşmazlık hizmeti ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü altyapıyı, ortamı oluşturmak,
  3. Arabuluculuk, Tahkim ve Alternatif uyuşmazlık hizmetleri vermek ve bu alanda hizmet veren kişi ya da kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak, uyuşmazlığın çözümü konusunda uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak gerekli olabilecek avukatlar, arabulucular, uzmanlar ve personel istihdam etmek veya her türlü hizmet satın almak,
  4. Gerek Şirket ortağı olan ve gerekse Şirket ortağı olmayan gerçek ve tüzel kişiliklere kendi faaliyet ve hizmetlerini yapabilmeleri için her türlü altyapı, yer. personel ile faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli ortamı ve gerekli her türlü desteği sağlamak,
  5. Uyuşmazlık çözümü konusunda yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak,
  6. Uyuşmazlık çözümleri hakkında eğitim vermek, eğitim veren kuruluşlarla iş birliği yapmak,
  7. Uyuşmazlık çözümü konusunda yöntemleri ile ilgili konferans sempozyum çalıştay vb. bilimsel aktiviteler düzenlemek, yayınlar hazırlamak, basmak, bastırmak,
  8. Uyuşmazlık çözümleri ile ilgili projeler hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamak, bu konularda gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurmak.