BAHÇE KÜLTÜRLERİ

BAHÇE KÜLTÜRLERİ

Seralar kurmak, işletmek. Bu seralarda her türlü çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri yetiştirmek.

Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.

Toprak alım ve satımını yapmak.

Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.