ÇAĞRI MERKEZİ

Şirketin ağırlıklı esas faaliyet konusunu teşkil eden sağlık turizmi ve turizm hizmetleri ile ilgili olmak üzere; her türlü çağrı merkezi (call center) kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bununla ilgili gerekli altyapı ve üstyapı sistemlerini kurmak, gerekli olan bütün alet ve edavatların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahil ticaret ve pazarlamasını yapmak,

Yurtiçinde veya yurtdışında mukim gerçek veya tüzel kişilerin iş süreçlerine dış kaynaklı çözüm hizmeti sağlamak, onların projelerini, hizmetlerini, ürünlerini, kampanyalarını müşteri destek hattı, çağrı merkezi, tele pazarlama ve diğer iletişim yöntemleri marifetiyle müşteriye tanıtmak, pazarlamak, satış faaliyetinde bulunmak, satışa aracılık etmek ve işbu proje, ürün, hizmet ve kampanyalara yönelik iş süreçlerini ele almak ve yönetmek,

Çağrı merkezleri kurmak, işletmek, çağrı merkezlerine gelen müşteri veya rezervasyon taleplerini değerlendirmek, müşteriyi ürün veya hizmetler hakkında bilgilendirmek, müşteriyi satış noktası hakkında bilgilendirmek, ürün veya hizmetle ilgili sorunları çözmek, yönlendirmek, koordine etmek, müşteriye yönelik özel pazarlama faaliyetleri yapmak, özel gün kutlama, yeni ürün tanıtımı, memnuniyet çalışmaları, telefon, e-posta, faks, sosyal medya gibi iletişim araçları yoluyla alınan bilgi ve rezervasyon taleplerini, çağrıları, mesajları, görüşme kayıtlarını bir yazılımda tutmak ve gerekli çağrı merkezi raporlarını oluşturmak,

Alınan çağrılar ve yapılan görüşmeler dahilinde firmanın birçok konuda strateji belirleyebilmesi için kaynak oluşturmak, ürün veya hizmet kalitesi, satış personeli performansı, bayi performansı, çağrı merkezi performansı, diğer hizmet ekibi performansı, reklam ve kampanya çalışmaları performansı gibi konularda hedeflenen müşteri devamlılığını temin etmek için destek sağlamak,

Rezervasyon merkezi, yardım masası, bilgi hatları, müşteri ilişkileri gibi konularda çağrı merkezi (call center) hizmetleri vermek,

Konuları ile ilgili telefon çağrısı, e-posta, faks, sms, sosyal medya mesajları, çevrimiçi sohbetler (online chat) gibi iletişim kanallarını yönetmek, bununla ilgili olarak iletişim araçları ve platformlar kurmak, geliştirmek, işletmek, yönetmek (contact center, customer center, interaction center gibi),

Müşterilere sağlanan kutlama, hatırlatma, anket, bilgi alma, bilgilendirme, kampanya katılımı gibi araçlarla uygulanan SMS, faks, e-posta, sosyal medya mesajı gönderimi hizmetlerinde bulunmak,

Sahada gerçekleştirilmesi gerekli anket uygulamalarının, veri toplama hizmetlerinin, gizli müşteri çalışmalarının planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması hizmetlerinde bulunmak,

Şirket iştigal konusuna bakılmaksızın yurtiçinde veya yurtdışında mukim her türlü gerçek veya tüzel kişiye çağrı merkezi hizmeti verebilir, şirket bünyesinde çağrı merkezi elemanı çalıştırabilir, bu hususta eğitim verebilir ve danışmanlık yahut aracılık hizmetleri ifa edebilir.