EĞİTİM

EĞİTİM

Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede anaokulu, ilköğretim okulu, lise, yüksekokul ve üniversite açabilir, işletebilir.

 

Lise ve fakültelere, spor akademilerine, polis akademilerine hazırlık kursları, yabancı dil kursları açabilir, eğitim danışmanlığı hizmetleri verebilir, sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir.

 

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm ve diğer tüm spor dallarında eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek.

 

Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuvar kurmak, araç gereç, doküman ve laboratuvar malzemelerinin alımı satımı, ithal ve ihracatını yapmak.

 

Her türlü fikir ve sanat eserlerinin yayınlanması, basımı, dağıtımı, pazarlamasını yapmak, Türkçe veya yabancı dilde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, risale, broşür çıkartmak, yurt içine ve yurt dışına yaymak, satmak ve pazarlamak.

 

Her türlü kitap, dergi ve gazetenin yayınlanmasını temin amacı ile baskı işleri yapmak, matbaa kurmak ve işletmek.