İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile bu faaliyete yönelik işgücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları hizmetlerinde bulunmak.

İnsan Kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmelerini yapmak, personel kariyer planlamalarını yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği oluşturmak, şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetleri satın alınmasında danışmanlık yapmak ve bu işleri denetlemek, iştigal konusu ile ilgili malları almak,  gizli müşteriler yöntemi ile şirketlerin iş süreçlerini denetlemek,

İnsan kaynakları alanında eleman yetiştirmek, iş alanları yaratmak. Özel kuruluşlara insan kaynakları alanında hizmetler vermek ve mesleki eğitimlerini sağlamak, sertifikalandırma yapmak. Kurumsal eğitimler vermek.

Yönetim ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet vermek.

Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye’de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmet vermek.

İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir,  bu yazılımı kullandırabilir, kiraya verebilir. Elektronik yayıncılık yapabilir.

Şirketlere kaliteli danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak bu hususta belgelendirme yapabilmek için teknoloji ve (know-how) ile lisanslar satın almak, İnsan Kaynakları alanında aracılık yapmak.

Gerekli sürenin doldurulmasına müteakip geçici iş ilişkisi başvurusu yaparak gerekli izinlerin alınmasına müteakip geçici iş ilişkisi faaliyetinde bulunmak.