ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU

ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU

 1. İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak.
 2. Özel istihdam bürosu olarak yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile bu faaliyete yönelik iş gücü piyasası, istihdam ve insan kaynakları hizmetlerinde bulunmak.
 3. Şirketlere dışarıdan kalıcı veya geçici işgücü temin etmek.
 4. Yönetim  ve eğitim danışmanlığı, personel tedariği, yeniden yapılanma ve diğer insan kaynakları konularında hizmet verir.
 5. Yurt dışına çalışacak personel gönderilmesi, yurt dışından Türkiye’de çalışacak personel temini konusunda işletmelere danışmanlık ve hizmeti verebilir.
 6. İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri vermek, personel işe alımı, personel eğitimi vermek ve dışarıdan almak, şirket stratejileri oluşturmak, şirket personeli iç yönetmeliğini tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak.
 7. Personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak, şirket kurumsal kimliği      oluşturmak,             şirket organizasyonlarını yeniden yapılandırmak, şirketlerin yemek, ulaşım, güvenlik gibi destek hizmetlerinin satın alınmasında danışmanlık yapmak.
 8. Şirketlere kaliteli danışmanlık hizmetleri vermek, kalite denetimleri yapmak, personel iyileştirme çalışmaları yapmak ve bu hususta belgelendirme yapabilmek için lisanslar satın almak.
 9. Şirketlere dışarıdan basın ve halkla ilişkilerle ilgili konularda danışmanlık hizmetleri vermek.
 10. Yurt içinde ve yurtdışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan danışmanlık ve her türlü personel tedariği hizmetleri yürütmek.
 11. İnsan kaynakları alanında yazılım geliştirebilir.
 12. Şirket amaç ve konusu ile ilgili yönetim sistemlerin çeşitli kurum ve kuruluşlarında işletme ve organizasyonlarda dokümante edilmesi yorumlanması uygulanması uyarlanması eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.
 13. Kanunlar, kanun hükmünde kararname, yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunulması konusuyla ilgili her türlü faaliyetlere iştirak edilmesi.
 14. Turizm ile ilgili her türlü danışmanlık v.b. hizmetleri yapmak.