PETROL ÜRÜNLERİ

PETROL ÜRÜNLERİ

Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fuel oil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolum tesislerini kurmak.

Akaryakıt istasyonları kurmak.

Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.

Petrol açma, çıkarma ve nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak.

Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımı yapmak.

Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak.

Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt drşr nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.

Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazı, etan, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolum tesislerinin kurulması.

LPG satış istasyonları açmak.

Servis hizmetlerinde bulunmak.

Benzin ile çalışan araçların LPG’ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.