Ticaret Sicili Harçları (2021 Yılı)

2021 YILI TİCARET SİCİLİ HARÇLARI

  I. Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 442,50 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 1.269,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.861,40 TL
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 219,20 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 314,20 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 696,00 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 219,20 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 314,20 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 696,00 TL
4. Kayıt silinmesinde (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 85,30 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 123,60 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 219,20 TL

  II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları

1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından 21,60 TL
2. Tasdikname 72,60 TL